phổi biến dạng sau khi hút 1 bao thuốc

Bao nhiêu người còn dám hút thuốc sau khi xem video này?

11:08 16/11/2016

Thí nghiệm cho thấy lá phổi con người bị biến dạng, khí quản đen kịt sau khi hút 20 điếu thuốc lá sẽ khiến những ai có định hút thuốc phải suy nghĩ lại.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng