Crimson Red

Samsung Galaxy S8 sẽ cung cấp thêm hai màu Black Sapphire và Crimson Red

12:00 31/01/2017

Samsung sẽ tiếp tục truyền thống sáng tác ra màu mới cho mỗi kỳ ra mắt smartphone, lần này với Galaxy S8 sẽ là hai màu Black Sapphire và Crimson Red.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng